Privacy statement

1 juli 2020

Uiteraard gaan wij netjes om met uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u onze uitgebreide privacyregels. Mocht u daar vragen over hebben dan kunt u ons altijd bellen.

1. Algemeen
In dit privacy statement geeft Love for Live informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Love for Live, gevestigd aan de Schoenmakerij 6, 4762 AS te Zevenbergen en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 78126312. Love for Live is bereikbaar per e-mail: info@loveforlive.nl.

Love for Live is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website: www.loveforlive.nl,  e-mail, sms, whatsapp worden verkregen of gegenereerd. Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van Love for Live, de klanten van Love for Live en hun relaties, de bezoekers van evenementen van Love for Live en verder alle personen van wie Love for Live persoonsgegevens verwerkt.

2. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door Love for Live worden verwerkt zijn (I) persoonsgegevens die u via de website www.loveforlive.nl, e-mail, sms, whatsapp of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (II) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website www.loveforlive.nl.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website.

3. Gebruik van persoonsgegevens
Love for Live gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die hieronder zijn beschreven:

Contactformulier en nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen. Door het contactformulier te gebruiken, geeft u toestemming om u te benaderen voor het maken van een afspraak of om u gerichte informatie te sturen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e- mailadres, naam. Wij behouden ons het recht om deze gegevens te bewaren om u te bereiken. Dat doen wij totdat we zeker weten dat uw vragen beantwoord zijn en daarna tot zeker 1 jaar voor de eventuele follow up van een gesprek. U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement op de nieuwbrief hebt opgezegd. U kunt ook een email sturen dat u geen nieuwsbrief meer wilt.

Evenementen
Love for Live verwerkt uw persoonsgegevens voor uw deelname aan een evenement. In veel gevallen vragen we u de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de deelnemer, geslacht, geboortedatum, titulatuur, functie en naam van het bedrijf waar u werkt. Deze persoonsgegevens hebben we nodig voor het ontwikkelen en organiseren van een evenement of eventcampagne.

4. Inschakeling van derden
Love for Live werkt voor de uitwerking en uitvoering van projecten met bedrijven en instellingen samen. Deze partners kunnen dus in sommige gevallen uw persoonsgegevens krijgen. In dat geval sluiten wij met deze partners een verwerkersovereenkomst af. Zij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van projecten en om u op maat te informeren.

5. Cookies
De website van Love for Live maakt gebruik van zogenaamde functionele, tracking en analytische 'cookies'. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

De functionele cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt en stellen ons in staat om u een betere en meer persoonlijke ervaring te bieden. De tracking cookies, ook wel marketing cookies genoemd, kunnen adverteerders (third parties) de bezoeker volgen en zijn surfgedrag bijhouden. Hierdoor kan er een profiel van de bezoeker worden opgebouwd. De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Love for Live gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc. Love for Live heeft Google Analytics cookies 'privacy vriendelijk' ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Wijziging/verwijdering van
persoonsgegevens/klachten
Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene Love for Live bereiken per e-mail: info@loveforlive.nl  

Als u een klacht heeft over hoe Love for Live uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met Love for Live opnemen door een mail te sturen naar info@loveforlive.nl.

7. Bewaartermijn
Love for Live bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

8. Beveiliging
Love for Live heeft in de verwerkersovereenkomst met derde partijen technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in het Privacy statement
Love for Live behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Love for Live adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement dateert van 1 juli 2020.